Diese Seite benutzt Cookies um Ihnen ein angenehmes Surfen zu ermöglichen.

In unserer Datenschutzerklärung finden Sie alle Informationen dazu und wie Sie Cookies verhindern können.

facebook Mondstar türkische Spezialitäten  

İşletmemizde kalite kontrolü

Kalite ve hijyen kontrolü işletmemizde ilk sırada bulunur. İşimizde bize refakat eden IFU - Institut für Umweltanalytik laboratuvarıyla bir denetim konseptini yarattık ve hayata geçirdik. Sözkonusu konsept her sene yeniden görüşülür ve şekillendirilir.

İşletmemiz ve üretim ünitemizin denetlenmesi öncelikle Wiesbaden Devlet Veteriner Dairesi ve Darmstadt Bölgesel Hükümeti tarafından gerçekleştirilmektedir. Gıda maddesi kontrolörleri düzenli olarak ve önceden haber vermeden süreci ve işletmemizdeki hijyeni kontrol etmek için üretim ünitemize gelirler. Veteriner Dairesi' nin gıda maddesi kontrolörleri ürünlerimizden de belli bir plana göre numuneler alırlar ve bunlar belli parametrelere göre tahlil laboratuvarlarında kontrol edilirler. İşletmemizde güvenlik ve hijyen görevlileri çalıştırılmaktadır. Personelimiz kanuni hijyen ve bulaşıcı hastalıklarından korunma talimatları hakkında her sene refakatçı laboratuvarımız tarafından eğitilir. İşletme dahili görüşmelere üretimde çalışan personel de katılır. Bu ise işletmemizdeki hijyen ve kalite kontrol talimatları hakkındaki anlayışı perçinleştirir. İşletmemiz AT tarafından tanınan işletmedir.          
Kabul numarası: DE-HE-EV 233-EG